Τηλέφωνο Επικοινωνίας
210-6800083

    Βιογραφικό

                   

             Βασική εκπαίδευση:    Απόφοιτη Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας                                                                                                                                                                                                                 

     Εκπαίδευση στην Οφθαλμολογία

             Ειδικότητα: - Hopital Pitie-Salpetriere, Παρίσι
                          - Hopital Ophtalmique Jules Gonin, Λωζάνη, Ελβετία
                          - Νοσοκομείο " Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός", Αθήνα

                                                   - Ελληνικός κι Ευρωπαϊκός τίτλος ειδικότητας (Fellow of European Board of Ophthalmology, FEBO)

                                  - Υποεξειδίκευση:   Παθήσεις αμφιβληστροειδούς-ωχράς κηλίδας Moorfields Eye Hospital, Λονδίνο

                                                  -  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc) : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  Διοίκηση Μονάδων Υγείας

 

 

      Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

 
                        - Πλήρης εγγραφή στον Αγγλικό Ιατρικό Σύλλογο (GMC) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

                        - Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας

                        - Μέλος της Αμερικάνικης Εταιρείας Οφθαλμολογίας (American Academy of Ophthalmology)

                                                                                                          - Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας  Διαθλαστικής Χειρουργικής

                                                                                                            (International Society of Refractive Surgery)

                                                                                                          - Μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Οφθαλμολογίας (Societe Francaise dOphtalmologie)

                                                                                                          - Μέλος της Assosciation for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)

                                                                                                          - Μέλος της European Association for Vision and Eye Research (EVER)

Joomla templates by Joomlashine